ГФСУ о заполнении в Отчете по ЕСВ реквизитов «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб» и «Штатна чисельність працівників»