ДПС щодо питання визначення періоду визнання операції контрольованою