Закон від 16.07.1999 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
   
Чинний