Лекторій

Відеозаписи лекцій:

Дата Тема Відеозапис
21.02.2019

Семінар "Лекторій": "Податок на прибуток: підсумки 2018 року, перспективи 2019 року"

Губіна Ірина (редактор журналу «БухгалтеріяUA», експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку) у своїй доповіді провела аналіз оновленої форми декларації на прибуток за 2018 рік, розглянула роз'яснення ДФСУ про оновлену форму декларації. Детально зупинилась на понятті «поріг 20 млн.»: надала рекомендації для тих, хто перевищив і «не добрав» в 2018 році; розповіла по те, як звітувати за підсумками року; зупинилась на особливостях підрахунку 20-ти млн. критерію, можливості оптимізації. Розглянула фінансову звітність як базу для декларації: особливості для тих, хто веде облік за П(С)БО та МСФЗ. Розкрила питання, які можуть бути врегульовані обліковою політикою та питання, які регулювати обліковою політикою не можна, також розповіла як не допустити помилок. Зупинилась на особливості бухгалтерського визнання доходів і витрат для правильного формування показників прибуткової декларації: дохід від реалізації товарів, робіт, послуг; відображення курсових різниць; процедури уточнення вартості активів; оцінка принципу нарахування -­ доходи і витрати без двосторонніх документів від контрагентів, як відобразити у звітності за 2018 рік.

Тимченко Тетяна (редактор рубрик ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу) у своїй доповіді розглянула основні аспекти обліку та формування звітності з податку на прибуток у типових програмах для автоматизації бізнесу, на прикладі роботи у редакції 2.0 Бухгалтерії для України.

Косий Вадим (директор компанії «Фредо») детально розповів про сервіс «FREDO Звіт» - сервіс подання декларації з податку на прибуток та іншої електронної звітності до державних органів.

Губіна Ірина (редактор журналу «БухгалтеріяUA», експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку) у своїй доповіді надала практичні рекомендації, щодо здійснення операцій з основними засобами (амортизація, переоцінка, продаж (ліквідація)), а також розповіла про їх вплив на показники декларації. Зупинилась на інвестиційній нерухомості і справедливій вартості. Розглянула операції з нарахування резервів і забезпечень (основні моменти, що стосуються податкових ризиків, вплив резервів на податкові різниці (резерв сумнівних боргів, резерв відпусток, резерв знецінення запасів та інше)); операції із заборгованостями і фінансова допомога (підводні камені обліку і коригувань). Провела аналіз новацій 2019 року: кого вони торкнулися, на що звернути увагу.

17.01.2019

Семінар "Лекторій": "Нагальні питання складання та реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Практичні рекомендації щодо подання звітності з ЄСВ у 2019 році"

Дробоття Сергій (редактор рубрики ІТС «ПДВ: правила оподаткування та облік», податковий консультант у сфері оподаткування, автор численних аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях) детально зупинився на податковій накладній та розрахунку коригувань: зміни до податкової накладної (на що звернути увагу); помилки та неточності в реквізитах податкової накладної (на що це впливає); правила виправлення помилок в обов’язкових реквізитах податкової накладної; зведена податкова накладна; розрахунок коригування (законодавчі підстави для складання за новими правилами); 11 кодів причин коригування (застосовуємо на практиці); проблемні питання при складанні розрахунків коригування в різних ситуаціях. Також розповів про реєстрацію/зупинення реєстрації в ЄРПН. Окрему увагу приділив СЕА ПДВ: показники «спецформули» (звідки вони беруться); ∑перевищ. - проблемний показник із яким не можуть «розібратися»; зайві (помилкові) податкові накладні в ЄРПН (їх вплив на СЕА ПДВ).

Чухно Ірина (редактор ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу) у своїй доповіді розповіла про правила формування податкових накладних та розрахунків коригування в типових програмах для автоматизації бізнесу, на прикладі роботи у редакції 2.0 Бухгалтерії для України.

Бобровський Олександр (директор напрямку «Автоматизації бізнесу» компанії «Софтком») розповів про новий сервіс для електронного документообігу юридично значущими документами - FlyDoc, можливості та переваги електронного документообміну.

Боршовська Валентина (заступник директора департаменту персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України) розглянула страховий стаж за даними Реєстру застрахованих осіб: як правильно визначити страховий стаж і оплатити тимчасову втрату працездатності; страховий стаж для лікарняних і декретних. Розповіла про довідки Реєстру застрахованих осіб. Нагадала порядок і строки подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також порядок його складання. Навела приклади заповнення Таблиць 1, 5, 6 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Детально зупинилась на Класифікаторі професій в таблиці 5 звіту і відповідальності за заповнення звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Архів за 2018 рік

Архів за 2017 рік

Архів за 2016 рік

Архів за 2015 рік