Лекторій

Відеозаписи лекцій:

Дата Тема Відеозапис
18.04.2019

Семінар "Лекторій": Закон про валюту та підзаконні документи НБУ. Складання звітності по зарплаті за І квартал 2019 року

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку) у своїй доповіді провела аналіз положень Закону «Про валюту та валютні операції» та нових документів НБУ(головні новації Закону, перехідні положення та перехідні операції; в чому відмінність норм Закону від норм Декрету), а також провела аналіз системи валютного регулювання у документах НБУ (оновлені правила торгівлі іноземною валютою та банківськими металами; порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти на території України та за кордон). Розглянула порядок дотримання граничних строків розрахунків, встановлених Національним банком (які операції потрапляють під контроль за дотриманням термінів; документальний супровід: що із спрощеною формою документів?; як по новому закрити «недоплачену» заборгованість; можливості використання залікових схем із нерезидентами).

Тимченко Тетяна (редактор рубрик ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу) у своїй доповіді розглянула основні нюанси відображення валютних операцій та розрахунку курсових різниць у типових програмах для автоматизації бізнесу, на прикладі роботи у редакції 2.0 Бухгалтерії для України.

Зуєв Максим (директор компанії «Пактум») розповів про сервіс для автоматизованого заповнення карток контрагентів – Пактум.Контрагент.

Бикова Анна (консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування, автор численних аналітичних матеріалів та консультацій) розповіла про складання звітності по зарплаті за І квартал 2019 року. Детально зупинилась на нарахуванні зарплати з дотриманням мінімальних державних гарантій. Розкрила зміни в оплаті лікарняних та декретних у 2018 році і як реалізовувати ці зміни в 2019 році. Розповіла про мінімальний страховий внесок по ЄСВ: в яких випадках він обов'язковий і як відобразити доплату по ЄСВ в звіті. Зупинилась на «перехідних» виплатах (лікарняні, декретні, винагороди за договорами ЦПХ), виправленні помилок в уже поданій звітності за поточний та минулий звітні періоди, а також відображенні у формі №1 ДФ неоподатковуваних виплат. 

Тимченко Тетяна (редактор рубрик ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу) у своїй доповіді розглянула порядок відображення змін кадрової інформації, нарахування відпускних, лікарняних та інших доходів працівникам з метою формування звітності з ЄСВ та ПДФО у типових програмах для автоматизації бізнесу, на прикладі роботи у редакції 2.0 Бухгалтерії для України.

27.03.2019

Семінар "Лекторій": "Позапланові документальні перевірки та перевірки Державної служби України з питань праці: як належно підготуватися і захистити інтереси підприємства"

Рибачковський Костянтин (адвокат, керуючий партнер Адвокатської фірми «СТОЛИЧНИЙ АДВОКАТ») у своїй доповіді розглянув позапланові податкові перевірки на підставі рішень суду: існуюча небезпека для кожного підприємства та рекомендації щодо ефективного захисту (як до, так і після проведення такої перевірки). Детально зупинився на визнанні позапланових перевірок незаконними – найкращий спосіб захисту від їх наслідків, надав рекомендації адвоката по алгоритму дій підприємства у випадку призначення податкової перевірки. Провів аналіз ризиків, що виникають при недопуску податківців до проведення документальних перевірок на підприємстві. Розповів про способи ефективного захисту від можливих санкцій податківців при недопущенні їх до документальної перевірки. Надав коментар останньої судової практики щодо визнання документальних перевірок незаконними.

Завербний Андрій (керуючий партнер компанії «Міжнародна правова група») розповів як використовувати програмне забезпечення для автоматизації бізнесу для декількох суб’єктів, не порушуючи ліцензійної політики правовласників.

Нікіфоров Сергій (старший юрист Адвокатської фірми «СТОЛИЧНИЙ АДВОКАТ», фахівець з 18-річним стажем) у своїй доповіді детально зупинився на цивільно-правовому договорі, договорі про надання послуг чи трудові відносини: тонка межа, як підприємству уникнути штрафів. Навів основні критерії розмежування трудових правовідносин від цивільно-правових (господарських): яких формулювань слід уникати в договорах, які укладаються між підприємством та ФОП (або фізичною особою). Розповів про порядок проведення перевірки Держпраці: види перевірок, строки та особливості. Навів основні питання, які досліджує Держпраці при перевірці підприємства, питання-індикатори, які можуть задаватися працівникам підприємства інспекторами Держпраці під час перевірки підприємства. Нагадав про необхідність підготовки персоналу підприємства з метою недопущення нанесенню шкоди підприємству. Провів аналіз останньої судової практики по спорам підприємств з податковими органами про визнання взаємовідносин між підприємством та ФОП (фізичною особою) трудовими: критерії, наслідки та перспективи судового захисту інтересів підприємства в суді, на що у першу чергу треба звернути увагу.

21.02.2019

Семінар "Лекторій": "Податок на прибуток: підсумки 2018 року, перспективи 2019 року"

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку) у своїй доповіді провела аналіз оновленої форми декларації на прибуток за 2018 рік, розглянула роз'яснення ДФСУ про оновлену форму декларації. Детально зупинилась на понятті «поріг 20 млн.»: надала рекомендації для тих, хто перевищив і «не добрав» в 2018 році; розповіла по те, як звітувати за підсумками року; зупинилась на особливостях підрахунку 20-ти млн. критерію, можливості оптимізації. Розглянула фінансову звітність як базу для декларації: особливості для тих, хто веде облік за П(С)БО та МСФЗ. Розкрила питання, які можуть бути врегульовані обліковою політикою та питання, які регулювати обліковою політикою не можна, також розповіла як не допустити помилок. Зупинилась на особливості бухгалтерського визнання доходів і витрат для правильного формування показників прибуткової декларації: дохід від реалізації товарів, робіт, послуг; відображення курсових різниць; процедури уточнення вартості активів; оцінка принципу нарахування -­ доходи і витрати без двосторонніх документів від контрагентів, як відобразити у звітності за 2018 рік.

Тимченко Тетяна (редактор рубрик ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу) у своїй доповіді розглянула основні аспекти обліку та формування звітності з податку на прибуток у типових програмах для автоматизації бізнесу, на прикладі роботи у редакції 2.0 Бухгалтерії для України.

Косий Вадим (директор компанії «Фредо») детально розповів про сервіс «FREDO Звіт» - сервіс подання декларації з податку на прибуток та іншої електронної звітності до державних органів.

Губіна Ірина (експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку) у своїй доповіді надала практичні рекомендації, щодо здійснення операцій з основними засобами (амортизація, переоцінка, продаж (ліквідація)), а також розповіла про їх вплив на показники декларації. Зупинилась на інвестиційній нерухомості і справедливій вартості. Розглянула операції з нарахування резервів і забезпечень (основні моменти, що стосуються податкових ризиків, вплив резервів на податкові різниці (резерв сумнівних боргів, резерв відпусток, резерв знецінення запасів та інше)); операції із заборгованостями і фінансова допомога (підводні камені обліку і коригувань). Провела аналіз новацій 2019 року: кого вони торкнулися, на що звернути увагу.

17.01.2019

Семінар "Лекторій": "Нагальні питання складання та реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Практичні рекомендації щодо подання звітності з ЄСВ у 2019 році"

Дробоття Сергій (редактор рубрики ІТС «ПДВ: правила оподаткування та облік», податковий консультант у сфері оподаткування, автор численних аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях) детально зупинився на податковій накладній та розрахунку коригувань: зміни до податкової накладної (на що звернути увагу); помилки та неточності в реквізитах податкової накладної (на що це впливає); правила виправлення помилок в обов’язкових реквізитах податкової накладної; зведена податкова накладна; розрахунок коригування (законодавчі підстави для складання за новими правилами); 11 кодів причин коригування (застосовуємо на практиці); проблемні питання при складанні розрахунків коригування в різних ситуаціях. Також розповів про реєстрацію/зупинення реєстрації в ЄРПН. Окрему увагу приділив СЕА ПДВ: показники «спецформули» (звідки вони беруться); ∑перевищ. - проблемний показник із яким не можуть «розібратися»; зайві (помилкові) податкові накладні в ЄРПН (їх вплив на СЕА ПДВ).

Чухно Ірина (редактор ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу) у своїй доповіді розповіла про правила формування податкових накладних та розрахунків коригування в типових програмах для автоматизації бізнесу, на прикладі роботи у редакції 2.0 Бухгалтерії для України.

Бобровський Олександр (директор напрямку «Автоматизації бізнесу» компанії «Софтком») розповів про новий сервіс для електронного документообігу юридично значущими документами - FlyDoc, можливості та переваги електронного документообміну.

Боршовська Валентина (заступник директора департаменту персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України) розглянула страховий стаж за даними Реєстру застрахованих осіб: як правильно визначити страховий стаж і оплатити тимчасову втрату працездатності; страховий стаж для лікарняних і декретних. Розповіла про довідки Реєстру застрахованих осіб. Нагадала порядок і строки подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також порядок його складання. Навела приклади заповнення Таблиць 1, 5, 6 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Детально зупинилась на Класифікаторі професій в таблиці 5 звіту і відповідальності за заповнення звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Архів за 2018 рік

Архів за 2017 рік

Архів за 2016 рік

Архів за 2015 рік