Лекторій

Відеозаписи лекцій:

Дата Тема Відеозапис
16.02.2018

Семінар "Лекторій"

Галина Засуха (консультант з бухгалтерського та податкового обліку, сертифікований аудитор) розкрила основні зміни в законодавстві в сфері бухгалтерського обліку з 2018 року: введення нової класифікації підприємств і її вплив на порядок подання фінансової звітності; звіт про управління; які підприємства зобов'язані подавати фінансову звітність з МСФЗ і за який період. Розглянула зміни в ПКУ з 01.01.2018 р. в податку на прибуток, а також порядок складання декларації за 2017 рік, зокрема виправлення помилок, відображення результатів перевірок.

Тимченко Тетяна (методист ІТС) у своїй доповіді розглянула загальні принципи обліку податку на прибуток в типових конфігураціях "1С:Підприємства", на прикладі роботи у програмі "Бухгалтерія для України", редакції 2.0.

Галина Засуха (консультант з бухгалтерського та податкового обліку, сертифікований аудитор) розповіла про різниці при нарахуванні амортизації необоротних активів зі змінами (усунуто вплив дооцінок/уцінок ОЗ на податковий облік; прискорена амортизація для машин і устаткування; коригування при продажу основних засобів; витрати на ремонти і поліпшення ОЗ; облік заміни частин ОЗ); різниці, що виникають при формуванні забезпечень і резервів (формування забезпечень для відшкодування майбутніх витрат; списання безнадійної заборгованості в податковому обліку по-новому); види податкових різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій (розрахунок обмеження щодо віднесення до податкових витрат відсотків за фінансовими зобов'язаннями перед нерезидентом; відображення від'ємного об'єкта оподаткування минулих років; нове визначення роялті, придбання роялті у нерезидентів; різниці за операціями продажу цінних паперів). Також розповіла про нові податкові різниці з 01.01.2018 р. і проблемні "старі" з 01.01.2017 р., та розкрила особливості оподаткування доходів нерезидентів.

 

Архів за 2017 рік

Архів за 2016 рік

Архів за 2015 рік