22.09.2017 12:56 Опубліковано новий матеріал у довіднику «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору».

У довіднику «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору» розділ «Нефінансові активи» доповнено матеріалом «Вибуття основних засобів», в якому розглянуто види, обставини, послідовність дій, документальне оформлення вибуття об’єктів основних засобів та відображення в бухгалтерському обліку бюджетних установ.

<<< Назад