16.11.2017 16:04 Вийшло оновлення 305 ПП «1С:Звіт» & «1С:ЕДО» - нові та змінені форми; в таблиці РПД додана графа «СМКОР повідомлення Дата/Номер», що містить номер та дату «Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК»; розширено інформацію, що наводиться для первинних документів у вкладці «Затверджено»; актуалізовано механізм перевірки можливості документообігу з контрагентами.

Завантажити оновлення можна за посиланням – https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.305

НОВІ ФОРМИ

Первинні документи

 • PD300002 Форма №1-ОПП

ДФС (бюджет)

 • FSFVK001 Фактичні видатки
 • FSDKRK01 Довідка про курсову різницю

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

1. Об'єднано у пакети форми:

Головний документ:

 • J1312302 Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків

Додаток:

 • J1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

Головний документ:

 • F1312302 Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків

Додаток:

 • F1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

2. Надано можливість вносити значення у форматі «+/-» або «+» або «-» та цифрове значення відхилення у відсотках у графі 5 форми:

 • J0147701 Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

ДФС (бюджет)

 • FS41KD35 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FS42KD35 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FS44KD35 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • FSKD2512 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • FSKD2612 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
 • FSKD1812 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
 • FSFINB01 Форма №1-дс Баланс
 • FSKD2812 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
 • FSKD2912 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FSD33S26 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FSD33Z26 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FS7KDS33 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FS7KDZ33 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FSFINR01 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
 • FZNVK04 (для ДПА) Інформація про надходження, використання коштів загального фонду та залишок невикористаних асигнувань
 • FDPIN01 Дані щодо заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету
 • FRPIN01 Оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду державного бюджету

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1. У таблиці реєстру додано графу СМКОР повідомлення Дата/Номер, що містить номер та дату Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК (J312602, F1312602). Дані відображаються у рядках ПН та РК, для яких було відправлене таке повідомлення.

2. Розширено інформацію, що наводиться для первинних документів у вкладці Затверджено.

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість перегляду вкладеного документа у Документі довільного формату (для подання сканкопій документів) (J1360102, F1360102). Щоб відкрити вкладений документ, натисніть посилання Натисніть, щоб переглянути у колонці Документ у форматі base64.

Довідники

Контрагенти

Актуалізовано механізм перевірки можливості документообігу з контрагентами.

<<< Назад