04.12.2017 12:43 Вийшло оновлення 309 ПП «1С:Звіт» & «1С:ЕДО» - нові та змінені форми, доопрацьований імпорт документів у форматі zdi з некоректно вказаною датою періоду.

Завантажити оновлення можна за посиланням – https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.309

НОВІ ФОРМИ

Державна казначейська служба

 • F2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F2KDV36 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F4_1KD36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F4_2KD36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_3KD36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • F4_4KD36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • F43KD136 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • F7KD1S36 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KD1Z36 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KDB36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KDS36 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KDZ36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FRD09017 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
 • FRD10017 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • FRD11017 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
 • FRD12017 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на
 • FRD12027 (варіант№2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках
 • FRD13017 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на
 • FRD14017 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби
 • FRD15017 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
 • FRD16017 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • FRD17017 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • FRD18017 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
 • FRD19017 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
 • FRD20017 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
 • FRD21017 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FRD22017 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • FRD23S17 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • FRD23Z17 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • FRD24017 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
 • FRD25S27 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FRD25S28 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FRD25Z27 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FRD25Z28 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FRD26S17 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • FRD26Z17 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • FRD27017 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
 • FRD28017 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • FRD29017 Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації
 • F2KM36 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F4_1KM36 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F4_2KM36 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_3KM36 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • F43KM136 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • F7KM1S36 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KM1Z36 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KMB36 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMS36 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMZ36 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FRM20017 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
 • FRM21017 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FRM25S27 Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FRM25S28 Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FRM25Z27 Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FRM25Z28 Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

ДФСУ приведено схеми контролю XSD у відповідність до діючого формату (стандарту)

 • електронного документа без зміни версії документа:
 • J0104507 Розрахунок суми, що підлягає внесенню до державного бюджету підприємством-монополістом у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці
 • J0105002 Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат
 • J0198002 Додаток 1. Звіт про цільове використання сум податку зі спеціального рахунку
 • J0198102 Додаток 2. Звіт про цільове використання сум податку зі спеціального рахунку
 • J0202504 Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
 • J0206202 Довідка про суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'яз. у результаті випр-ня самостійно виявленої помилки в поп. звіт. пер.
 • J0206602 Розрахунок прогнозної потреби спирту
 • J0206705 Довідка про прогнозований обсяг потреби спирту етилового до податкового векселя
 • J0206805 Довідка про цільове використання спирту етилового
 • J0208003 Довідка виробника лікарських засобів про цільове використання спирту етилового
 • J0208602 Довідка про отримання спирту етилового
 • J0208701 Перелік лікарських засобів, для виготовлення яких використовується спирт етиловий, та їх відпускна ціна
 • J0208801 Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору
 • J0500203 Ф. № ЗВР-1 Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)
 • J0525002 Довідка про використані розрахункові книжки
 • J0601402 Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
 • J0700101 Довідка про проведення декларування валютних цінностей
 • J0700205 Декларація про валютні цінності
 • J0700301 Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
 • J0700601 Звіт про рух валютних цінностей за рахунком
 • F0100701 (кв, рік) про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів
 • F0103701 Дод 2. Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту
 • F0202504 (кв, рік) про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів
 • F0206202 Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'яз. у результаті випр-ня самостійно виявленої помилки в поп. звіт. пер.
 • F0206705 Довідка про прогнозований обсяг потреби спирту етилового до податкового векселя
 • F0206805 Довідка про цільове використання спирту етилового
 • F0208801 Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору
 • F0500203 Ф.№ ЗВР-1 Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)
 • F0525002 Довідка про використані розрахункові книжки
 • F0601402 Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
 • F0700101 Довідка про проведення декларування валютних цінностей
 • F0700205 Декларація про валютні цінності
 • F0700301 Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
 • F0700601 Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

Державна служба статистики

 • S1500112 3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок
 • S3200308 1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації
 • S0900110 1-житлофонд. Житловий фонд
 • S2000005 12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу
 • S1600312 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту
 • S1100111 1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі
 • S1904413 4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива
 • S0300106 7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві
 • S2702311 24. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами
 • S1101012 3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)

Державна казначейська служба

 • FDPLAZ01 Довідка про зміни до плану асигнувань
 • FINB0001 Форма №1-дс Баланс
 • FINR0001 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Звітність державних підприємств

 • S3000108 Фінансовий план підприємства
 • S3000308 Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

Доопрацьовано імпорт документів у форматі zdi з некоректно вказаною датою періоду.

<<< Назад