23.02.2018 15:58 Оновлено матеріали у довіднику «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору».

У довіднику «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору» актуалізовано матеріали «Основні засоби: облік наявності, надходження та вибуття» та «Переоцінка необоротних активів» у зв’язку зі змінами внесеними в НП(С)БОДС 101, НП(С)БОДС 121, Типову кореспонденцію № 1219, Порядок складання бюджетної звітності № 44 та затвердженням Наказом № 755 нових типових форм меморіальних ордерів.

<<< Назад