05.04.2018 09:47 Вийшло оновлення 322 сервісів «Звіт» & «ЕДО» - оновлення довідників і форм, оптимізована швидкість роботи програми з документами та сертифікатами у таблицях реєстрів, відновлена коректна синхронізація з обліковими системами (BAS ERP, UA-Бюджет, 1С:Підприємство).

Завантажити оновлення можна за посиланням – https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.322

ДОВІДНИКИ

Створено новий довідник Причина коригування. Довідник підключено до графи 2 Причина коригування форми Додаток №2 (J1201209, F1201209).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

1. Оновлено електронні формати pdf та xsd для форм:

 • J1391401 Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів
 • F1391401 Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів

2. У полі Відпуск за довіреністю одержувача серія збільшено максимальну кількість символів до 5:

 • J1204101 ТТН на переміщення спирту етилового
 • J1204201 ТТН на переміщення алкогольних напоїв
 • F1204101 ТТН на переміщення спирту етилового
 • F1204201 ТТН на переміщення алкогольних напоїв

3. Для пакету Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (J1313201, F1313201) введено обмеження для вкладень у формі:

 • J1360102 Документ довільного формату(для подання сканкопій документів)
 • F1360102 Документ довільного формату(для подання сканкопій документів)

Кожен документ (вкладення) надсилається окремим додатком (J1360102, F1360102) у форматі pdf та повинен мати розмір не більше 2 Мбайт.

4. Введено обмеження максимальної кількості символів до 500 у полі Пояснення:

 • J1312602 Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК
 • F1312602 Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

Державна казначейська служба

Нові звіти початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:

 • F2KD37 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F2KDV37 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F2KM37 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F43KD137 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • F43KM137 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • F4_1KD37 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F4_1KM37 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F4_2KD37 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_2KM37 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_3KD37 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • F4_3KM37 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • F4_4KD37 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • F7KD1S37 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KD1Z37 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KM1S37 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KM1Z37 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KDB37 Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMB37 Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KDS37 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KDZ37 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMS37 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMZ37 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FKD09018 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
 • FKD10018 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • FKD11018 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
 • FKD16018 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • FKD17018 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • FKD18018 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
 • FKD28012 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
 • FKD20018 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FKM20018 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FKD21018 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • FKD22S18 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • FKD22Z18 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • FKD23018 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
 • FKD24S29 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FKD24Z29 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FKD24S30 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FKD24Z30 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FKM24S29 Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FKM24Z29 Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FKM24S30 Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FKM24Z30 Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FKD25S18 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • FKD25Z18 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • FKD26018 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
 • FKD27018 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • FKD28018 Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації
 • FVR2D018 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FVR41D18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FVR42D18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FVR43D18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • FV4_3D18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FV71DS18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FV71DZ18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FVR7DS18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FVR7DZ18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZKZAG21 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
 • FZKSPZ21 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
 • FZV2D018 Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FZVR4118 Зведена Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FZVR4218 Зведена Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FZV4_318 Зведена Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FZVR4318 Зведена Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • FZV71Z18 Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZV71S18 Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZVR7S18 Зведена Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZVR7Z18 Зведена Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FVR2M018 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FVR41M18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FVR42M18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FVR43M18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • FV4_3M18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FV71MS18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FV71MZ18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FVR7MS18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FVR7MZ18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZV2M018 Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FZVM4118 Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FZVM4218 Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FZM4_318 Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FZMR4318 Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • FZM71S18 Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZM71Z18 Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZMR7S18 Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZMR7Z18 Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FKM28012 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
 • FINB0003 Форма №1-дс Баланс
 • FINR0003 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

 • FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи
 • FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2
 • FRES3241 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FRES3242 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FRES3243 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FRES3244 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FTER2207 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
 • FTER2307 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FTER2407 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FTER2507 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
 • FTER2607 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • FTER2707 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
 • FTER2807 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FTER2907 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • FTES2807 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FTES2907 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • FTER22M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
 • FTER23M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FTER24M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FTER25M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
 • FTER27M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
 • FTER28M6 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FTER29M6 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • FTES28M6 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FTES29M6 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 1. Оптимізовано швидкість роботи програми з документами та сертифікатами у таблицях реєстрів.
 2. Відновлена коректна синхронізація з 1С.

Адміністрування

Адміністрування - Резервне копіювання

Додано відображення ходу відновлення даних з резервної копії у відсотках.

<<< Назад