06.07.2018 11:35 Вийшло оновлення 329 сервісів FREDO Звіт та FREDO ДокМен - нові форми (в тому числі Податкова декларація з ПДВ), нова форма Запиту на отримання публічної інформації, зміни в довідниках і формах, відновлена функція копіювання пакетних документів з додатками, реалізована можливість зміни дати початку дії при автоматичному продовженні сертифікатів.

Завантажити оновлення можна за посиланням – https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.329

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

  1. Внесені зміни у довідник Статус підприємства.
  2. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 25.06.2018 р.

Довідник використовується у формах Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів (J1312002, F1312002).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові звіти

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 23.03.2018 № 381 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21» реалізовано нові форми звітів. Початок дії - з 01.06.2018 р.; період подання - залежно від звітного періоду, що застосовується.

Вперше мають застосовуватися при звітуванні за червень 2018 р. (а для платників, що застосовують квартальний звітний (податковий) період, - за ІІ квартал 2018 р.):

 • J0200120 Податкова декларація з ПДВ
 • J0200520 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
 • J0215220 Дод.2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду (Д2)
 • J0200620 Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
 • J0299820 Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
 • J0215120 Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
 • J0299320 Дод.6 Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (орг.) інвалідів
 • J0215720 Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ. товарів/послуг, необор. активів в оподатк. операціях (Д7)
 • J0215820 Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов. Реквіз. ПН/РК та/або порушення прод./покуп. гранич термінів реєстрації в ЄРПН (Д8)
 • J0215320 Дод.9 Розрах. под. зобов. за операціями, визн. в ст.161 ЗУ 'Про держ. підтримку с\г України, та питом. ваги варт. с/г товарів (ДС9)
 • J0215920 Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України
 • J0299720 Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
 • J0215520 Розрах. подат. зобов'язань, нарах. отримувачем послуг, не зареєстров. як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у т.ч. їх постійними предст., не зареєстр. пл. податків, на митній тер. України.
 • J0215620 Повідомлення про делегування філіям (структур. підр.) права складання ПН та РК
 • J0217020 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв з виправленням самостійно виявлених помилок
 • F0200120 Податкова декларація з ПДВ
 • F0200520 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
 • F0215220 Дод.2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)
 • F0200620 Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
 • F0299820 Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
 • F0215120 Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
 • F0299320 Дод.6 Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (орг.) інвалідів
 • F0215720 Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ. товарів/послуг, необор. активів в оподатк. операціях (Д7)
 • F0215820 Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов. Реквіз. ПН/РК та/або порушення прод./покуп. гранич термінів реєстрації в ЄРПН (Д8)
 • F0215320 Дод.9 Розрах. под. зобов. за операціями, визн. в ст.161 ЗУ 'Про держ. підтримку с\г України, та питом. ваги варт. с/г товарів (ДС9)
 • F0215920 Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України
 • F0299720 Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
 • F0215520 Розрах. подат. зобов'язань, нарах. отримувачем послуг, не зареєстров. як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у т.ч. їх постійними предст., не зареєстр. пл. податків, на митній тер. України.
 • F0215620 Повідомлення про делегування філіям (структур. підр.) права складання ПН та РК
 • F0217020 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв з виправленням самостійно виявлених помилок

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 10.03.2015 року № 309 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України, форми подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України» реалізовано нові форми:

Початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - за потреби:

 • J1314001 Запит на отримання публічної інформації
 • F1314001 Запит на отримання публічної інформації

Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Іншу довідку.

3. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 04.04.2018 року № 405 «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту» реалізовано нову форму, початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - за потреби:

 • J0147702 Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

Зміни

Реалізовано інформаційне повідомлення (необов'язкову перевірку) для поля Причина коригування, якщо у полі міститься значення, відмінне від дозволених:

 • J1201209 Додаток №2
 • F1201209 Додаток №2

Державна служба статистики

Нові звіти початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - щоквартально:

 • FD301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
 • FD301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Новий звіт

У пакет PROZVI01 додано нову форму, початок дії - 01.04.2018, період подання - як у головному документі:

 • SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Зміни

1. Реалізовано перенесення даних по рядках 1201 та 1202 таблиці 1 у форму:

 • S3000308 Показники виконання фінансового плану із відповідної
 • форми Міністерства оборони:
 • MOU00307 Показники виконання фінансового плану

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Програми - Перенести дані з MOU00307 у вікні відкритого документа S3000308.

2. Повідомлення про помилку замінено на інформаційне повідомлення при контролі заповнення поля, що містить прізвище підписувача документа, у формах пакету:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

3. Реалізовано можливість імпорту даних формату XLS для Міненерговугілля у періоді квартал для форм пакету PROZVI01:

 • SS100113 Ф1. Баланс
 • SS100213 1 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
 • SS110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Програми - Імпорт з XLS для Мін. енерго у вікні відкритого документа.

4. Додано поле Аудиторський висновок у формі:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

Міністерство охорони здоров’я

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:

 • F2KDMN38 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)
 • F41DEP38 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)
 • F41VAL38 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)
 • F42VAL38 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)
 • F4_3IM38 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)
 • F7KDZM38 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)
 • FDMIN198 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові звіти

Початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:

 • K2KD38 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • K4_1KD38 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • K4_2KD38 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • K4_3KD38 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • K4_4KD38 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • K43KD138 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • K7KD1S38 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • K7KD1Z38 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • K7KDS38 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • K7KDZ38 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • KKD16019 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • KKD17019 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • KKD20019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • KKD21019 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • KKD22S19 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • KKD22Z19 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • KKD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
 • KKD24S30 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • KKD24Z30 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • KKD25S19 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KKD25Z19 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KKD27019 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • KINB0004 Форма №1-дс Баланс
 • KINR0004 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Новий звіт

Початок дії - з 31.03.2018 р.; період подання - щомісячно:

 • NOIZRZ01 Збирання ранніх зернових

Зміни

1. Реалізовано автоматичне заповнення полів з назвою організації та області у формах:

 • NOISAN01 Сортовий аналіз
 • NOIYRI01 Реалізація ярі
 • NOIROZ01 Реалізація озимі
 • NOIRVP01 Реалізація та ціни

2. Реалізовано функцію автоматичного відображення періоду подання звіту перед його назвою. Період, вказаний при заповненні звіту, автоматично відображається перед назвою звіту у закритому вигляді:

 • NOIBN001 Банкрути
 • NOIKOB01 Картопля та овоче-баштанні
 • NOIKOK01 Кормові культури
 • NOIMT201 МТР 2
 • NOIMTP01 МТР
 • NOIPOZ01 Посів озимих
 • NOIPYZ01 Посів ярих зернових
 • NOISOZ01 Стан озимих
 • NOITEH01 Технічні
 • NOIZBP01 Збирання пізніх культур
 • NOIZBR01 Збирання ранніх культур
 • NOICSF01 Обсяг та структура капітальних вкладень державних підприємств дослідних господарств мережі НААН у соціальну сферу села

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові звіти

У пакеті KMDABK01 додано нові форми: початок дії - з 02.07.2018 р.; період подання - 2-й квартал; термін подання звітності - до 16.07.2018 р.:

 • KMD11019 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
 • KMD16019 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • KMD17019 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • KMD18019 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
 • KMD20019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • KMD22S19 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • KMD22Z19 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • KMD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
 • KMD24S19 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • KMD24Z19 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • KMD25S19 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KMD25Z19 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KMD26019 Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями
 • KMD28019 Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації
 • KMZ7MZ37 Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • KMZ7MS37 Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • KM7M1S37 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Відновлено функцію копіювання пакетних документів з додатками.

Адміністрування

Сертифікати - Заявки на сертифікат

Реалізовано можливість змінювати дату у полі Початок дії при автоматичному продовженні сертифікатів.

Під час формування заявок на продовження сертифікатів користувачі можуть самостійно обирати дату початку дії сертифікату у межах від поточної дати до дати закінчення дії актуальних сертифікатів.

За замовчуванням проставляється дата за три дні до закінчення терміну дії актуальних сертифікатів. Якщо до завершення дії актуальних сертифікатів залишилось менше трьох днів, у полі Початок дії за замовчуванням встановлюється поточна дата.

<<< Назад