02.10.2018 11:27 Оновлено методичні матеріали для користувачів конфігурації "BAS ERP".

Користувачам конфігурації "BAS ERP" рекомендуємо ознайомитися з оновленими матеріалами довідника "Методична підтримка користувачів рішень BAS".

У поточному випуску в підрозділі "Податковий облік" рекомендуємо ознайомитися з методикою нарахування податкового кредиту та податкових зобов'язань, при придбанні товарів для використання в неоподатковуваній господарській діяльності або не в господарській діяльності.

Підрозділ "Кадровий облік і розрахунок заробітної плати" доповнено методикою нарахування оплати та виплати винагороди за договором цивільно-правового характеру.

У підрозділі "Необоротні активи" опубліковано методику переміщення основних засобів між підрозділами, матеріально відповідальними особами, а також при зміні статті нарахування амортизації, відмові від подальшого нарахування амортизації або при тимчасовому призупиненні нарахування амортизації.

Підрозділ "Склад і доставка" доповнено методикою відображення псування товарів.

У підрозділі "Робота з документами, довідниками і звітами" представлена методика умовного оформлення звітів, на прикладі формування звіту "Валовий прибуток підприємства" за рейтингом менеджерів, з виділенням кольорами діапазонів за валовим прибутком.

Підрозділ "Сервісні функції" доповнено порядком роботи з вбудованим калькулятором.

У підрозділі "Адміністрування інформаційної бази" опубліковано методику блокування роботи користувачів адміністратором для проведення термінових робіт в програмі, наприклад, відновлення програми після мережевого збою або збою електропостачання, оновлення версії програми, резервного копіювання. Також представлено методику роботи з журналом реєстрації подій для діагностики роботи програми.

Перелік нових матеріалів наведено в розділі "Нові матеріали розділу".

<<< Назад