06.02.2019 16:59 Додано новий матеріал у довідник «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору».

Довідник «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору» в розділ «Доходи» доповнено новим матеріалом «Бюджетні асигнування», в якому наведена інформація щодо умов визнання бюджетних асигнувань доходом, відображення операції з надходження та зменшення доходу за бюджетними асигнуваннями на конкретних прикладах згідно норм НП(С)БОДС 124 «Доходи» та Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами № 1219, затвердженої наказом Мінфіну України від 29.12.2015 р.

<<< Назад