01.03.2019 13:11 Оновлено методичні матеріали для користувачів рішень "BAS".

Користувачам конфігурації "BAS ERP" у розділі "Казначейство" рекомендуємо ознайомитися з методикою оформлення розрахунків з підзвітними особами.

Розділ "Склад і доставка" доповнено описом механізму відокремленого забезпечення потреб, який дозволяє ідентифікувати матеріальну цінність або її собівартість за призначенням, не створюючи для цього окрему номенклатурну картку (характеристику, серію).

У розділі "Виробництво" рекомендуємо ознайомитися з методикою матеріального обліку у позамовному виробництві.

Розділ "Кадровий облік і розрахунок заробітної плати" доповнено методикою оплати простоїв, в якій наведено приклади оформлення простоїв з вини роботодавця, робітника та з незалежних від них причин.

У розділ "Початок роботи, введення початкових залишків" додано методику введення початкових залишків основних засобів.

Для користувачів конфігурацій "BAS ERP" і "BAS Управляння торгівлею" у розділі "Адміністрування інформаційної бази" опубліковано порядок управління користувацькими настройками, який виконується користувачем з правами адміністратора.

Розділ "Робота з документами, довідниками і звітами" доповнено порядком виводу суми за окремими показниками звіту чи друкованої форми, для аналізу облікових даних і підготовки звітності.

Для користувачів конфігурації "BAS Управляння торгівлею" в розділі "Початок роботи, введення початкових залишків" представлено порядок початкового заповнення інформаційної бази за допомогою обробки "Помічник заповнення настройок і довідників", описані основні настройки для ведення обліку в конфігурації, у тому числі настройки підсистем, що використовують номенклатурний облік. Представлена загальна методика введення початкових залишків.

У поточному випуску опубліковано матеріали розділу "Валютні операції", а саме методику налаштування обліку для ведення операцій в іноземній валюті, а також методику конвертації валюти.

Підрозділ "Роздрібні продажі" доповнено методикою обліку акцизного податку з роздрібних продажів.

У розділі "Податковий облік" представлено методики придбання товарів (послуг) для використання у неоподатковуваній та частково оподатковуваній ПДВ діяльності. Також представлено загальний порядок оформлення податкових документів отриманих від постачальників.

Розділ "Сервісні функції" доповнено порядком автоматизованого заповнення даних про контрагента за допомогою сервісу "Пактум.Контрагент".

Перелік нових матеріалів наведено в розділі "Нові матеріали розділу"

<<< Назад