07.08.2019 09:39 Додано новий матеріал в довідник «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору».

У довідник «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору» додано новий розділ «Біологічні активи», в якому наведено інформацію про методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про різні види біологічних активів, іх визнання та оцінка, визначення первісної вартості в залежності від способу отримання біологічного активу, обставини та порядок визначення справедливої вартості.

<<< Назад