08.10.2019 09:56 Оновлено методичні матеріали для користувачів рішень "BAS".

Для користувачів конфігурацій "BAS ERP" та "BAS Управління торгівлею" у розділі "Ціноутворення" опубліковано методику округлення суми чеку у роздрібній торгівлі. У розділі "Початок роботи, введення початкових залишків" оновлено загальну методику введення початкових залишків.

Користувачам конфігурації "BAS ERP" у розділі "Початок роботи, введення початкових залишків" рекомендуємо ознайомитися з методикою введення початкових залишків за розрахунками з працівниками, у тому числі з порядком введення інформації для коректного розрахунку середнього заробітку. У підрозділі "Робота з клієнтами" рекомендуємо ознайомитися з методикою повернення товарів від клієнтів, у випадках, коли товари неоплачені та повністю оплачені. Для випадку повернення повністю оплачених товарів від клієнта розглядаються різні види компенсації: повернення грошових коштів, зарахування попередньої оплати в якості авансу за інші товари, заміна товарів.

Користувачам конфігурації "BAS ERP" у розділі "Основні засоби" рекомендуємо ознайомитися з методикою реалізації необоротного активу за попередньою оплатою.

Користувачам конфігурацій "BAS Бухгалтерія" та "BAS Роздрібна торгівля" у розділі "Сервісні функції" рекомендуємо ознайомитися з рекомендаціями по відстеженню наявності оновлень та з порядком автоматичного оновлення конфігурації через Інтернет.

Для користувачів конфігурації "BAS Бухгалтерія" у розділі "Облік грошових коштів" представлено методику заповнення прибуткових та видаткових касових ордерів. Розділ "Облік основних засобів" доповнено методикою відображення в обліку операцій фінансового лізингу в обліку підприємства-лізингоодержувача, а також методикою реалізації необоротного активу за попередньою оплатою. У розділі "Виробництво" представлено порядок відображення операцій з випуску продукції стороннім переробником та з давальницької сировини. Розділ "Розрахунки з підзвітними особами" доповнено порядком відображення господарських операцій за допомогою документа "Авансовий звіт", методикою погашення заборгованості підзвітній особі у разі перевищення суми авансу, виданого у валюті, а також порядком здійснення розрахунків з підзвітними особами за банківськими картками. У розділі "Звітність, регламентована звітність" рекомендуємо ознайомитися з методикою заповнення декларації з податку на прибуток. Розділ "Сервісні функції" доповнено порядком підключення зовнішнього звіту до інформаційної бази.

Повний перелік нових матеріалів наведено в розділі "Нові матеріали розділу"

<<< Назад