06.02.2020 12:55 Оновлено методичні матеріали для користувачів рішень "BAS".

У поточному випуску користувачам рішень "BAS Бухгалтерія" та "BAS Бухгалтерія КОРП" рекомендуємо ознайомитися із загальною методикою введення початкових залишків в інформаційну базу. Цікавими для ознайомлення будуть методики введення початкових залишків запасів за собівартістю, а також взаєморозрахунків із контрагентами.

Рекомендуємо ознайомитися з методиками ведення обліку та прикладами оформлення операцій у іноземній валюті. У поточному випуску опубліковано методику розрахунку курсових різниць при переоцінці розрахункового рахунку. Представлено варіанти розрахунку курсових різниць при взаєморозрахунках з постачальниками, а також наведено приклади розрахунку курсових різниць за історичним та середньозваженим курсом у різних випадках.

Опубліковано основні принципи "ручного" відображення окремих господарських операцій, у тому числі з використанням "типових" операцій, для яких не передбачені спеціальні документи програми. Описана можливість коригування автоматично сформованих господарських операцій.

Корисним для ознайомлення буде порядок використання декількох одиниць виміру для однієї номенклатури. Наприклад, для зручності заповнення кількості та цін у документах придбання, якщо одиниця виміру в документі постачальника відрізняється від одиниці виміру, прийнятої для внутрішнього обліку.

Також опубліковано методику завантаження курсів валют у конфігурацію, у тому числі описана можливість завантаження курсів валют з сайту ІТС.

Для користувачів конфігурації "BAS Бухгалтерія" представлені сервісні можливості документа "Нарахування зарплати".

Користувачам конфігурацій "BAS ERP", "BAS Комплексне управління підприємством" та "BAS Бухгалтерія КОРП" рекомендуємо ознайомитися з оновленими методиками налаштування кадрового обліку та розрахунку зарплати, налаштування виробничого календаря, а також з методикою компенсації за затримку виплати зарплати.

Для користувачів конфігурацій "BAS ERP", "BAS Комплексне управління підприємством" та "BAS Управління торгівлею" оновлено деякі початкові настройки роботи в інформаційній базі, методику планування витрат грошових коштів за вказаним у замовленні постачальника графіком оплати товарів, а також методику завантаження курсів валют в інформаційну базу, утому числі описана можливість завантаження курсів валют з сайту ІТС.

Повний перелік нових матеріалів наведено в розділі "Нові матеріали розділу"

<<< Назад