03.09.2020 11:49  Оновлено методичні матеріали для користувачів рішень "BAS".

У поточному випуску користувачам рішень "BAS Бухгалтерія" та "BAS Бухгалтерія КОРП" рекомендуємо ознайомитися з порядком оформлення додаткових витрат на придбання об'єктів основних засобів, оплачених через підзвітну особу, методиками розподілу суми амортизації за рахунками та об'єктами аналітичного обліку та зміни параметрів нарахування амортизації основних засобів. Також представлено методику відображення надходження та прийняття до обліку нематеріальних активів.

Рекомендуємо ознайомитися з методиками та прикладами випуску одного найменування готової продукції за декількома номенклатурними групами та випуску напівфабрикатів і готової продукції, до складу якої включені випущені напівфабрикати.

Для користувачів представлено порядок обміну неподібними запасами, які мають однакову та різну справедливу вартість.

Цікавим для ознайомлення буде порядок заповнення податкових накладних для коректного відображення умовних індивідуальних податкових номерів.

Користувачам рішення "BAS Бухгалтерія" рекомендуємо ознайомитися з порядком застосування і прикладами відображення податкової соціальної пільги у різних випадках, а також із порядком нарахування щомісячної та разової матеріальної допомоги співробітнику.

Користувачам програм "BAS ERP", "BAS Комплексне управління підприємством" та "BAS Бухгалтерія КОРП" рекомендуємо ознайомитися з методиками відкликання співробітників з відпустки, утримання суми в рахунок повернення позики, а також нарахування і розрахунку премії за підсумками роботи за рік відсотком.

Для користувачів рішень "BAS ERP" та "BAS Комплексне управління підприємством" представлено порядок введення початкових залишків малоцінних активів, які перебувають в експлуатації.

Користувачам програми "BAS Малий бізнес" рекомендуємо ознайомитися зі статтями, автором яких є Анна Федосюк, спеціаліст-консультант компанії "Хвоя Інтегра" https://hvoya.com.ua/. В матеріалах представлені різні аспекти використання прикладного рішення для автоматизації ключових процесів на підприємствах малого бізнесу. У поточному випуску у розділі "Робота з документами та довідниками, сервісні функції" представлено порядок додавання форми робочого столу "Пульс бізнесу" на початкову сторінку програми для можливості оперативного аналізу інформації про стан справ на підприємстві. У розділі "Торговельні операції" опубліковано порядок приймання оплати від клієнта у роздрібній торгівлі і формування касового чеку авансом за майбутню купівлю.

Повний перелік нових матеріалів наведено в рубриці "Нові матеріали розділу"

<<< Назад