04.05.2022 12:47 Вийшло оновлення 01.03.063 сервісів FREDO Звіт & FREDO ДокМен – доопрацювання в Реєстрі податкових документів, встановлено опцію Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати позначку часу при підписанні за замовчуванням, оновлення в Довідниках, нові та змінені Форми.

Завантажити оновлення можна за посиланням – https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.063

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр податкових документів

1. Доопрацьовано відображення статусу Документ затверджено контрагентом для ПН:

 • для затверджених ПН у вікні відкритого документа відображатиметься штамп Документ затверджено контрагентом;
 • у Протоколі змінено повідомлення з Документ прийнято на Документ затверджено;
 • у протоколі вікна Отримано повідомлення змінено результат обробки документа з Документ прийнято на Документ затверджено контрагентом.

Ці доопрацювання також виконані у модулі Облік акцизного податку для відображення інформації про затверджені АН.

2. Для ПН/РК, що мають статус Реєстрація зупинена, у колонках Реєстраційний номер та Дата та час реєстрації реалізовано відображення відповідних значень із отриманої Квитанції (J1490902, F1490902) про зупинення реєстрації ПН/РК з причини наявності критеріїв оцінки ризиків СМКОР.

Адміністрування

Параметри системи – Документообіг

Встановлено опцію Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати позначку часу при підписанні за замовчуванням.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Відповідно до наказу Державної служби статистики України № 51 від 22.02.2022 р. «Про внесення змін до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)» внесено зміни у довідник Класифікація зовнішньоекономічних послуг.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни

Відкориговано алгоритм розрахунку значення рядка 11, у разі, якщо значення рядка 10.2 дорівнює 0,0:

 • J0810506 Додаток 5 до Податкової декларації з рентної плати. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води
 • F0810506 Додаток 5 до Податкової декларації з рентної плати. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води

Звітність НФУ до НБУ

Зміни

1. Оновлено контролі у формах:

 • CR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки
 • IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування
 • IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах
 • IR770002 Дані про основні засоби
 • LR120002 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи
 • LR900002 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

2. Реалізовано можливість збереження у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки Програми – Експорт в Excel у вікні відкритого документа для форм:

 • CR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки
 • CR120001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки
 • IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування
 • IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах
 • IR770002 Дані про основні засоби
 • IR780002 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти
 • LR100002 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
 • LR400002 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу
 • LR700002 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками
 • LR900002 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії
 • LR120002 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

Державна служба статистики

Зміни

1. Оновлено контролі у формі:

 • S0500911 № 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт-імпорт послуг

2. Відкориговано перенесення даних з аналогічного періоду попереднього року у формі:

 • S0100310 № 3 Звіт про рух грошових коштів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – І – ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, – І Квартал 2022 року:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

УкрАвтоДор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нова форма

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – І – ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, – І Квартал 2022 року:

 • AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану

<<< Назад