КМУ увеличил размер госдивидендов за 2013 год с 30% до 50%