ГФСУ: о порядке заполнения полей «Наявність рішення» и «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» декларации по налогу прибыль при принятии решения о неприменении разниц