КМУ утвердил формы Звіту про платежі на користь держави, Консолідованого звіту про платежі на користь держави и Звіту про отримані платежі