Затверджено Форму повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва