Затверджено Примірне положення про уповноважену особу