Відображення операцій комісійної торгівлі: облік у комітента