Відображення операцій комісійної торгівлі: облік у комісіонера