Методика нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів методом «50% - 50%»