Методика нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів методом «100%»