19.06.2018 09:33 Додано новий матеріал у довідник «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору».

У розділ «Нефінансові активи» довідника «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору» додано перший матеріал у новий підрозділ «Нематеріальні активи: облік наявності, надходження та вибуття», в якому розкриті умови визнання необоротних активів, первісна вартість в залежності від способу виникнення активу, зарахування на баланс нематеріальних активів, відображення в бухгалтерському обліку надходження нематеріальних активів. 

<<< Назад