02.04.2019 09:34 Опубліковано новий матеріал у довіднику «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору».

Довідник «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору» доповнено новим матеріалом «Фінансові доходи» в розділі «Доходи», в якому наведена інформація щодо визначення фінансових доходів згідно НП(С)БОДС 124 «Доходи» та Бюджетного кодексу України, правил та порядку визнання, оцінки, відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій, бюджетній звітності фінансових доходів.

<<< Назад