22.05.2019 09:19 Додано новий матеріал у довідник «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору».

Довідник «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору» доповнено новим матеріалом «Розрахунки за товари, роботи та послуги» в розділі «Зобов’язання», в якому представлена інформація щодо визнання в обліку зобов’язань згідно НП(С)БОДС 128 «Зобов’язання», поділу дебіторської, кредиторської заборгованостей за строками виникнення, строками погашення, а також відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

<<< Назад