03.09.2019 13:39 В розділ "Облік у госпрозрахункових організаціях" додано новий довідник.

Кожне підприємство незалежно від форми власності та вида діяльності продає та купує товари, роботи, послуги, виплачує своїм працівникам заробітну плату, компенсує витрати на відрядження тощо, тобто здійснює розрахунки, використовуючи при цьому як готівкові кошти, так і безготівкові. Саме особливостям проведення готівкових та безготівкових розрахунків і присвячений новий довідник «Розрахунки на підприємстві: банк, каса та РРО». В першому розділі довідника розглянуто особливості проведення готівкових розрахунків, а саме поняття каса, оформлення касових документів, оприбуткування та витрачання готівки, обмеження готівкових розрахунків, ліміт каси та його розрахунок, інвентаризація каси тощо.

<<< Назад