06.09.2019 11:06 Вийшло оновлення 019 сервісів FREDO Звіт & FREDO ДокМен – зміна назви ДФС на Державна податкова служба (ДПС), впроваджена можливість додавати примітки документам, додана можливість створювати ярлики та призначати їх обраним документам, для АН/РК реалізована можливість обміну між філіями з однаковим кодом ЄДРПОУ, оновлені довідники, нові та змінені форми.

Завантажити оновлення можна за посиланням – https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.01.019

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Зверніть увагу!

У зв'язку з реорганізацією Державної фіскальної служби України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 537 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» у розділах, підрозділах, довідниках програми назву Державна фіскальна служба (ДФС) замінено на Державна податкова служба (ДПС).

Звітність

Реєстр первинних документів

1. Додано можливість додавати примітки документам. Додавання можливе через контекстне меню, а також через меню «Правка - Додати примітку».

2. Додано можливість створювати ярлики та призначати їх обраним документам. Для відображення ярлика у таблиці модуля додано поле Ярлик.

Найменування ярликів зберігаються у довіднику Ярлик, який заповнюється користувачем. При першому відкритті довідник не містить значень!

Призначення ярлика документу виконується по команді головного меню Правка - Додати ярлик, або команді контекстного меню Додати ярлик.

Для призначення ярлика можливо обрати як один документ, так і кілька документів одночасно.

Реалізовано можливість відбору документів у таблиці модуля за їх ярликами.

Для пошуку документів за ярликами на панелі Фільтр додано поле Ярлик. Щоб здійснити відбір документів, у полі Ярлик оберіть найменування ярлика (чи кількох ярликів), за яким необхідно здійснити пошук. Натисніть кнопку Показати. У таблиці розділу будуть відображені документи, що мають обрані ярлики.

Видалення ярликів здійснюється на виконання команди головного меню Правка - Видалити ярлик, або по команді контекстного меню Видалити ярлик.

Ярлики доступні лише для документів, що знаходяться у роботі. Для документів, що переміщені у архів, ярлики не зберігаються.

Реєстр звітів

Відкориговано вибір даних з довідника Співробітники при заповненні форми:

 • J0500105 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Облік акцизного податку

1. Для АН/РК реалізовано можливість обміну між філіями з однаковим ЄДРПОУ.

2. Додано можливість налаштовувати відображення колонок таблиці Реєстру ліцензій (пальне) та Реєстру ліцензій (спирт етиловий).

На панелі інструментів додано відповідну кнопку. По натисканню кнопки відкривається вікно Конфігуратор таблиці, у якому встановіть/видаліть позначки біля назв відповідних колонок, щоб відобразити/приховати колонки таблиці.

Сертифікати

1. Реалізовано автоматичне встановлення опції Використовувати захищений носій у вікні Підпис, якщо для сертифікатів, у реєстрі Встановлених сертифікатів, присутня відмітка у колонці Захищений носій.

2. Доопрацьовано функцію пошуку секретного ключа у модулі Адміністрування - Сертифікати - Встановлені сертифікати. Якщо обраний сертифікат зберігається на захищеному носії, пошук секретних ключів здійснюється лише на під'єднаних токенах.

Планувальник завдань

Відкориговано збереження зазначеної кількості останніх резервних копій при одночасному застосуванні опцій Зберігати тільки … останніх копій та Всі підприємства в базі даних.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлений довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

2. Внесено зміни у довідник КПКВ.

3. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» від 10.06.2019 № 242 оновлено довідники:

 • Код типу предмета операцій;
 • Код сторони операції;
 • Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих;
 • Код ознаки пов’язаності особи.

Довідники підключені у формі J0147105 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми

1. У зв’язку з реорганізацією Державної фіскальної служби додано нові версії бланків (змінено назви реквізитів, що містять код, назву органу ДФС), подання - за потреби:

 • J1300107 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
 • J1400107 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
 • J1301303 Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування
 • J1401303 Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування
 • J1301403 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
 • J1401403 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
 • J1499102 Квитанція №1
 • J1499202 Квитанція №2
 • J1490902 Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
 • F1300107 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
 • F1400107 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
 • F1301303 Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування
 • F1401303 Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування
 • F1301403 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
 • F1401403 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
 • F1499102 Квитанція №1
 • F1499202 Квитанція №2
 • F1490902 Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Форми доступні у модулях Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Довідку в СЕА ПДВ.

2. Додано нові бланки, подання - за потреби:

 • J1302001 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені
 • F1302001 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

3. Додано нові бланки, початок дії - з 01.08.2016 р.; період подання - Рік.:

 • J0104705 Звіт про контрольовані операції
 • J0147105 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
 • J0147205 Інформація про пов'язаність осіб

Зміни

1. Відкориговано контролі при заповненні форм:

 • J1203201 Акцизна накладна форми «П»
 • F1203201 Акцизна накладна форми «П»
 • J1203301 Розрахунок коригування «П»
 • F1203301 Розрахунок коригування «П»
 • J1203401 Акцизна накладна форми «С»
 • F1203401 Акцизна накладна форми «С»
 • J1203501 Розрахунок коригування «С»
 • F1203501 Розрахунок коригування «С»

2. У зв’язку з реорганізацією Державної фіскальної служби оновлено бланки (змінено назви реквізитів, що містять код, назву органу ДФС):

 • J1303101 Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)
 • J1303201 Заява на право оптової торгівлі (додаток)
 • J1303302 Заява щодо ліцензії на виробництво
 • J1303401 Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)
 • J1403101 Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі (ліцензія)
 • J1403401 Витяг з ліцензійного реєстру на право роздрібної торгівлі (ліцензія та додаток)
 • J1403301 Витяг з ліцензійного реєстру на виробництво (ліцензія)
 • J1403201 Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі (додаток)
 • J1304301 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним
 • J1304401 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального
 • J1304501 Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним
 • J1304601 Заява щодо ліцензії на право зберігання пального
 • J1404301 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Оптова торгівля пальним
 • J1404401 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального
 • F1303101 Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)
 • F1303201 Заява на право оптової торгівлі (додаток)
 • F1303302 Заява щодо ліцензії на виробництво
 • F1303401 Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)
 • F1403101 Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі (ліцензія)
 • F1403401 Витяг з ліцензійного реєстру на право роздрібної торгівлі (ліцензія та додаток)
 • F1403301 Витяг з ліцензійного реєстру на виробництво (ліцензія)
 • F1403201 Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі (додаток)
 • F1304301 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним
 • F1304401 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального
 • F1304501 Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним
 • F1304601 Заява щодо ліцензії на право зберігання пального
 • F1404301 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Оптова торгівля пальним
 • F1404401 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального

Інша звітність

Нові форми

Згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 03.06.2019 р. №413 «Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» додано нову форму, початок дії - з 12.07.2019 р.; подання - за потреби:

 • PD010221 Форма № 1-ТН Товарно-транспортна накладна

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми

Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І - IV квартали, Рік:

 • SS110012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Зміни

1. Реалізовано відображення 1-го числа місяця після закінчення кварталу у заголовку форми:

 • RK000001 Реєстр контрактів

2. Відкориговано відображення значення графи Рік:

 • S3000309 Показники виконання фінансового плану

3. Встановлено періоди та терміни подання для І - IV кварталів у формах:

 • SS100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 • SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал

4. Реалізовано контроль звірки з попереднім періодом по рядку 3070:

 • SS301115 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми

Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

 • EV000002 Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни

1. Реалізовано контролі на відповідність рядка 14 графи 1 та графи 2 форми

 • UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу
 • рядку 4000 графи 3 та графи 4 форми UOP00309.

2. Для форми:

 • UOP00309 Показники виконання фінансового плану
  • у періодах І півріччя та 9 місяців реалізовано авторозрахунок та контролі для граф 2 - 4 таблиці 6.1;
  • у періодах II - IV квартал реалізовано заокруглення до одного десяткового знаку (значущого) після коми для рядків 8021 - 8025 графи 3;
  • змінено текст контролів для рядків 8000 - 8005 та рядків 8021 -- 8025 графи 3.

3. Оновлено контролі для форми:

 • UOP00109 Фінансовий план

<<< Назад