06.09.2019 11:30 Опубліковано новий матеріал у довіднику «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору».

У довідник «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору» додано новий матеріал у розділ «Біологічні активи», в якому наведено інформацію про вартість та оцінку біологічних активів на дату балансу, оцінку біологічних активів за виробничою собівартістю, за первісною та чистою вартістю реалізації, відображення інформації про біологічні активи на рахунках бухгалтерського обліку, документальне оформлення операцій з біологічними активами, визначення доходів та витрат на сільськогосподарську діяльність, розкриття інформації про біологічні активи у примітках до фінансової звітності.

<<< Назад