05.05.2020 09:54 Оновлено матеріали довідника «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору».

У довідник «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору» додано новий підрозділ «Внутрівідомче переміщення активів» у розділи «Фінансові активи» і «Зобов’язання». У ньому наведено інформацію про рахунки бухгалтерського обліку операцій внутрішнього переміщення активів, особливості внутрівідомчого переміщення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та запасів, кореспонденція субрахунків та відображення у звітності.

<<< Назад