04.06.2020 10:30 Оновлено матеріали довідника «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору».

У довідник «Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору» у розділ «Доходи» додано новий підрозділ «Доходи за необмінними операціями»,  в якому викладено матеріал про класифікацію доходів від необмінних операцій, їх визнання та оцінку, бухгалтерський облік відповідно до Типової кореспонденції та розкриття інформації у фінансовій звітності.

<<< Назад