09.06.2020 10:11  Оновлено методичні матеріали для користувачів рішень "BAS".

У поточному випуску користувачам рішень "BAS Бухгалтерія" та "BAS Бухгалтерія КОРП" рекомендуємо ознайомитися з методиками введення початкових залишків малоцінних активів, об'єктів будівництва, нематеріальних активів та основних засобів. Також представлена методика оформлення модернізації основних засобів з попереднім накопиченням витрат на модернізацію.

Опубліковано методику повернення товарів постачальнику з описом різних варіантів наступних подій: повернення грошових коштів постачальником та повторне відвантаження товарів. Представлено порядок та приклад відображення взаєморозрахунків за розрахунковими документами без виділення авансів.

Для користувачів представлено методики ведення обліку у роздрібній торгівлі, а саме: повернення товарів постачальнику з роздрібних торгових точок, повернення товарів у неавтоматизовані торгові точки, реалізація товарів з автоматизованих та неавтоматизованих торгових точок.

Актуалізовано механізм формування податкових документів за роздрібними операціями. Представлено порядок виправлення помилок вхідного ПДВ минулого та поточного періодів.

Користувачам рішення "BAS Бухгалтерія" рекомендуємо ознайомитися з методиками нарахування і виплати основної щорічної відпустки, а також нарахування відпускних за рахунок резерву.

Користувачам програм "BAS ERP", "BAS Комплексне управління підприємством" та "BAS Бухгалтерія КОРП" рекомендуємо ознайомитися з методикою обліку стажу загального характеру, з порядком підготовки інформаційної бази для автоматичного формування платіжних документів на перерахування податків із заробітної плати, а також із актуалізованими методиками оплати простоїв, розрахунку і виплати авансу, виплати заробітної плати.

Для користувачів рішень "BAS" описано, як визначити, в якій конфігурації вони працюють, у типовій чи у зміненій. Також представлено оновлені методики налаштування та роботи з регламентними завданнями і управління користувацькими настройками.

Повний перелік нових матеріалів наведено в розділі "Нові матеріали розділу"

<<< Назад