04.11.2020 11:44 Оновлено методичні матеріали для користувачів рішень "BAS".

У поточному випуску користувачам рішень "BAS Бухгалтерія" та "BAS Бухгалтерія КОРП" рекомендуємо ознайомитися з методикою обміну первинними документами між контрагентами за допомогою сервісу "FREDO ДокМен".

Корисним для ознайомлення буде порядок списання нестач і втрат від псування запасів. Також рекомендуємо ознайомитися з особливостями обліку витрат у програмах.

Для користувачів представлено опис методів нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів в бухгалтерському та податковому обліку. На конкретних прикладах розглянуто методики нарахування амортизації методами "50% - 50%" і "100%" при обліку малоцінки через підсистему обліку основних засобів.

Користувачам програм "BAS ERP", "BAS Комплексне управління підприємством" та "BAS Бухгалтерія КОРП" рекомендуємо ознайомитися з порядком складання графіка відпусток та перенесення відпустки.

Для користувачів рішень "BAS ERP" та "BAS Комплексне управління підприємством" оновлено методики налаштування обліку операцій в іноземній валюті та конвертації валюти.

Користувачам усіх типових рішень BAS рекомендуємо ознайомитися з оновленою методикою пошуку і вилучення дублів, механізмом вилучення об'єктів конфігурації та методикою отримання посилань на об'єкти інформаційної бази.

Користувачам програми "BAS Малий бізнес" рекомендуємо ознайомитися зі статтями, автором яких є Анна Федосюк, спеціаліст-консультант компанії "Хвоя Інтегра". В матеріалах представлені різні аспекти використання прикладного рішення для автоматизації ключових процесів на підприємствах малого бізнесу. У поточному випуску у новому розділі "Облік запасів" представлено порядок використання додаткових одиниць виміру та методику переоцінки запасів в роздрібних структурних одиницях з сумовим обліком. Розділ "Торговельні операції" доповнено методикою налаштування автоматичної виїмки грошей при закритті касової зміни.

Повний перелік нових матеріалів наведено в рубриці "Нові матеріали розділу"

<<< Назад