02.12.2020 11:30 Вийшло оновлення 01.03.015 сервісів FREDO Звіт & FREDO ДокМен – при створенні Резервної копії обраних підприємств додано поле для пошуку підприємств за ЄДРПОУ, назвою підприємства або кодом філії, нові та оновлені Довідники, нові та змінені Форми. 

УВАГА! Оновлено адресу прямого з’єднання з сервером обміну документами та квитанціями http://soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx.

Обов’язково переконайтеся у наявності доступу до цієї адреси!

Завантажити оновлення можна за посиланням – https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.015

Зверніть увагу! ДПС здійснено перехід на DNS ім’я вебсервісу обміну документами та квитанціями з ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності».

Відповідно до цих змін, у програмі оновлено адресу прямого з’єднання з сервером обміну документами та квитанціями http://soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx.

Обов’язково переконайтеся у наявності доступу до цієї адреси!

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

1. Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

 • IR910001 Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя
 • IR920001 Дані про результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань та резервів належних виплат страхових сум
 • IR930001 Дані щодо розкриття інформації про активи та зобов'язання страховика у розрізі валют та банківських металів

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Програми - Експорт в Excel.

2. Доопрацьовано можливість вибору додаткових сертифікатів шифрування при завантаженні квитанцій за допомогою команди меню Файл - Імпорт - Імпорт квитанцій.

Реєстр первинних документів

Налаштовано відбір документів за допомогою параметра Статус на панелі Фільтр при виборі значення На підпис відповідальній особі.

Адміністрування

Резервне копіювання

Для зручності користувачів при створенні Резервної копії обраних підприємств у вікні Вибір підприємств додано поле для пошуку підприємств за ЄДРПОУ, назвою підприємства або кодом філії. У заголовку таблиці додано відмітку для швидкого вибору всіх підприємств.

Ці доопрацювання також виконані у вікні налаштування завдання Створення резервної копії обраних підприємств у розділі Адміністрування - Планувальник завдань.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Додано Довідник критеріїв пов'язаності осіб. Довідник підключений у формі Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (J1311802, F1311802).

2. Додано довідник Причини подачі нульового звіту. Довідник підключений у формах:

 • S2703207 1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали;
 • S2702011 9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай;
 • S2702913 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду.

3. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано нові довідники:

 • Показники форми IR91;
 • Показники форми IR92;
 • Показники форми IR93.

Довідники недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

4. У довідник Посвідчення особи додано пункт Посвідка на тимчасове проживання. Довідник підключений у Картці співробітника, поле Документ.

5. Внесено зміни в довідник Підакцизні товари (новий).

6. На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 465-IX, редакція від 13.08.2020 р., підстава - Закон № 768-IX від 14.07.2020 р. оновлено:

 • Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару;
 • Довідник УКТ ЗЕД (діючий);
 • Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг.

7. Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми

1. Додано нові форми:

 • J1403602 Копія розпорядження
 • F1403602 Копія розпорядження

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулях Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

2. Додано нові форми:

 • J1491402 Повідомлення про припинення електронного документообігу
 • F1491402 Повідомлення про припинення електронного документообігу

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі Звітність - Реєстр звітів.

3. Додано нові форми, подання - за потреби:

 • J1311802 Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації
 • J1311902 Заява про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації
 • F1311802 Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації
 • F1311902 Заява про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації

Зміни

Оновлено ставки мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів на 2021 рік згідно з Податковим кодексом України:

 • J0295207 Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
 • F0295207 Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2019 р., період подання - Рік:

 • IR910001 Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя
 • IR920001 Дані про результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань та резервів належних виплат страхових сум
 • IR930001 Дані щодо розкриття інформації про активи та зобов'язання страховика у розрізі валют та банківських металів

Зміни

Оновлено форми:

 • IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування
 • LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
 • LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
 • LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу
 • LR500001 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки
 • LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Державна служба статистики

Нові форми

Додано нові форми, період подання - Рік:

 • S2703207 1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали
 • S2702011 9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай
 • S2702913 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1. Оновлено перелік ЄДРПОУ Органів управління, для яких не повинні спрацьовувати відповідні контролі у формах:

 • SD300101 Додаток 1
 • S3000309 Показники виконання фінансового плану
 • S3000109 Фінансовий план
 • SS110012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
 • SS100113 Ф1. Баланс
 • SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
 • SS100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 • SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал
 • SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності
 • SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2. Реалізовано автоматичне заповнення рядків 6000 - 6080 графи 4 з графи 6 попереднього року по виконанню додаткової програми обробки Програми - Перенести планові показники та дані попередніх періодів:

 • S3000109 Фінансовий план

3. Відкориговано контролі по графам 6, 8, 10 у формі:

 • SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4. Реалізовано обов’язковий контроль на наявність від’ємних значень у графах форм:

 • SD300101 Додаток 1
 • SD300302 Додаток 3
 • SD300401 Додаток 4

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни

Реалізовано контроль на рівність значення графи 6 рядка 3405 Таблиці 3 відповідному значенню графи 5 рядка 3415 Таблиці 3:

 • UOP00109 Фінансовий план

<<< Назад