16.12.2020 13:46 Вийшло оновлення 01.03.016 сервісів FREDO Звіт & FREDO ДокМен – у Реєстрі первинних документів доопрацьоване збереження у наступних сеансах роботи параметрів фільтру панелі інструментів, що встановлені для колонок Код філії продавця, Код філії покупця, оновлення Довідників, нові та змінені Форми.

Завантажити оновлення можна за посиланням – https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.016

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр первинних документів

Доопрацьовано збереження у наступних сеансах роботи параметрів фільтру панелі інструментів, що встановлені для колонок Код філії продавця, Код філії покупця.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2020 р. № 636 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету» оновлено довідник Коди економічної класифікації видатків (КЕКВ).

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2020 р. № 730 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» внесено зміни у довідник Бюджетний класифікатор.

3. Оновлено довідник Причини подачі нульового звіту. Довідник підключений у формах:

 • S2703207 1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали;
 • S2702011 9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай;
 • S2702913 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду.

4. У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідники:

 • Показники форми IR10;
 • Показники форми LR5;
 • Показники форми LR6;
 • Тип суб'єкта договору (H068).

5. Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни

1. Оновлено терміни подання податкової звітності на 2021 рік.

2. У повідомленнях обов'язкового контроля та попередженнях, що відображаються після перевірки форм, додано номери рядків, у яких застосовувався контроль:

 • J1201010 Податкова накладна
 • J1201210 Додаток №2 до Податкової накладної
 • F1201010 Податкова накладна
 • F1201210 Додаток №2 до Податкової накладної

Державна казначейська служба

Нові форми

1. Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2020 р., період подання – Рік:

 • F2KD44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F2KDV44 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F43KD144 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • F4_1KD44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F4_2KD44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_3KD44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • F4_4KD44 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • F7KD1S44 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KD1Z44 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KDB44 Зведена форма Ф №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KDS44 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KDZ44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FRD10025 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • FRD11025 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
 • FRD12025 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами
 • FRD12026 (варіант№2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами
 • FRD13025 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ______ р.
 • FRD14025 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на ____ р.
 • FRD15025 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • FRD16025 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • FRD17025 Додаток 17 Довідка про депозитні операції
 • FRD18025 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
 • FRD19025 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FRD20025 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • FRD21S25 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • FRD21Z25 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • FRD22025 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів
 • FRD23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FRD23S44 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FRD23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FRD23Z44 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FRD24S25 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • FRD24Z25 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • FRD25025 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями
 • FRD26025 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • FRD27025 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя
 • FV4_3D44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FV71DS44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FV71DZ44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FVR2D044 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FVR41D44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FVR42D44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FVR43D44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • FVR7DS44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FVR7DZ44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZV2D044 Зведена .Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FZV4_344 Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FZV71S44 Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZV71Z44 Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZVR4144 Зведена . Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FZVR4244 Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FZVR4344 Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • FZVR7S44 Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZVR7Z44 Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FINB0009 Форма №1-дс Баланс
 • FING0009 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів
 • FINP0009 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності
 • FINR0009 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
 • FINS0009 Форма №6-дс Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»
 • FINV0009 Форма №4-дс Звіт про власний капітал
 • F2KM44 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F43KM144 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • F4_1KM44 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F4_2KM44 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_3KM44 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • F7KM1S44 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KM1Z44 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KMB44 Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMS44 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMZ44 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FRM19025 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FRM23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FRM23S44 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FRM23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FRM23Z44 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FV4_3M44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FV71MS44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FV71MZ44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FVR2M044 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FVR41M44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FVR42M44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FVR43M44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • FVR7MS44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FVR7MZ44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZM4_344 Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FZM71S44 Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZM71Z44 Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZMR4344 Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • FZMR7S44 Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZMR7Z44 Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZV2M044 Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FZVM4144 Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FZVM4244 Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

2. Додано нові форми, початок дії – з 01.12.2020 р., період подання – Рік:

 • FMDOV209 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
 • FMDOV419 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FMDOV429 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FMDV4316 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
 • FMDV4317 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • FMDV7S16 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FMDV7S17 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • FMDV7Z16 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FMDV7Z17 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • FDOV2009 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
 • FDOV4109 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FDOV4209 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FDOV4309 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
 • FDOV4319 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • FDOV4409 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • FDOV70S9 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FDOV70Z9 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FDOV71S9 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • FDOV71Z9 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • Зміни:
 • Оновлено терміни подання звітності для поточного звітного періоду:
 • FREM2113 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
 • FREM4113 (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FREM4213 (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FREM4313 для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FREM7S05 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)
 • FREM7Z05 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(заг. ф.)
 • FRES2113 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
 • FRES4113 (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FRES4213 (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FRES4313 (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FRES4413 (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FZKSPZ20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
 • FZKZAG20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
 • FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи
 • FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2

Звітність НФУ до НБУ

Зміни

1. Реалізовано перенесення даних із звітів S0100113, S0100213, S0100309, S0103353, S0104008,

 • S0110012, S0111004 за допомогою додаткової програми обробки Програми - Перенесення даних з S0100113 (S0100213, S0100309, S0103353, S0104008, S0110012, S0111004) у вікні відкритого документа:
 • FR000001 Дані фінансової звітності

2. Оновлено контролі у формах:

 • IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів
 • LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду

Пенсійний фонд

Нові форми

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. № 436 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2020 р., період подання – щомісячно:

 • P0100283 Форма № 1-ЄСВ Заява про взяття на облік платника єдиного внеску
 • P0100295 Форма № 7-ЄСВ Заява про зняття з обліку платника єдиного внеску
 • P0100294 Форма № 12-ЄСВ. Заява про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми

Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2020 р., період подання – Рік:

 • U2UKD44 (НААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • U41UKD44 (НААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • U41VAL44 (НААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • U42UKD44 (НААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • U42VAL44 (НААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • U43UKD44 (НААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • U44UKD44 (НААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • U7UKDS44 (НААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • U7UKDZ44 (НААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • початок дії – з 01.12.2020 р., період подання – Рік:
 • U3_108 (НААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ
 • FZNDR026 Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
 • N2000216 Додаток Б форма 4 - наука

<<< Назад