01.06.2021 16:41 Вийшло оновлення 01.03.031 сервісів FREDO Звіт & FREDO ДокМен –  оновлені Довідники та змінені Форми.

Завантажити оновлення можна за посиланням – https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.031

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник Країни.

Увага! Перевірте коректність заповнення поля Країна у розділі програми Довідники - Картка підприємства - Адреси та у разі потреби оберіть потрібне значення з довідника.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1. Відкориговано розрахунок графи 6 рядка Залишок коштів на кінець періоду та видалено контроль на суму граф 7 - 10 для рядка 3415 графи 6:

  • S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

2. Для рядка 5060 реалізовано відображення 2 знаків після коми:

  • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

3. Відкориговано контролі на значення рядків 2005 та 2110:

  • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

<<< Назад