02.07.2021 12:16 Опубліковано актуалізовані матеріали довідника "Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору".

У довіднику "Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору" в розділі "Нефінансові активи" актуалізовано інформацію підрозділів "Основні засоби: облік наявності, надходження та вибуття", у зв’язку з внесеними змінами в НП(С)БОДС 121, та "Виробничі запаси: облік надходження, наявності та вибуття", у зв’язку з внесеними змінами в Методрекомендації "Запаси" та втратою чинності наказу ДКСУ від 18.12.2000 р. № 130 "Про затвердження типових форм облік та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання".

<<< Назад