12.10.2021 12:22 Вийшло оновлення 01.03.046 сервісів FREDO Звіт & FREDO ДокМен –  оновлення в блоці об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, в Реєстрі електронних документів розширені можливості збереження документів у форматі PDF, розширено можливості відбору документів в розділі Інформаційна довідка, оновлені Довідники, нові та змінені Форми.

Завантажити оновлення можна за посиланням –  https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.046

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.           Додано можливість налаштування порядкового номера документів пакета об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (налаштування лічильника).

У вікні відкритого документа на панелі інструментів додано кнопку Показати бланк. По натисканню на кнопку відкривається вкладка Перегляд бланка. Для налаштування лічильника документа у періоді на вкладці Перегляд бланка оберіть команду головного меню Файл - Властивості або натисніть кнопку на панелі інструментів. У вікні Властивості бланка перейдіть на вкладку Додатково та виконайте необхідні налаштування для кожного періоду.

2.           Відновлено можливість змінювати розмір області відображення Розділу II Додатка 4 (J0510407, F0510407).

Реєстр електронних документів

Розширено можливості збереження документів у форматі PDF за допомогою функції Друк в PDF у вікні відкритого документа.

Додано збереження вкладень до Універсальних документів та Первинних документів у файлах формату PDF з відображенням факсиміле підписів, що накладені на документ і вкладення (за наявності), та інформації про підписантів (за наявності відмітки у розділі Адміністрування - Параметри системи - Документообіг - Накладати інформацію про підписантів).

Документ та вкладення зберігаються у окремих файлах формату PDF у каталозі, ім’я якого відповідає імені Універсального документа/Первинного документа.

При виконанні команди Друк в PDF у вікні відкритого документа зберігаються лише поточний документ та його вкладення.

Довідки державних органів

Інформаційна довідка

Розширено можливості відбору документів за допомогою панелі Фільтр.

На панелі Фільтр додано поля:

 • Період - відбір за місяцем та роком, в межах якого були створені документи;
 • Інтервал - відбір за датою початку та закінчення довільного інтервалу, в межах якого були створені документи;
 • На дату - за датою початку та закінчення довільного інтервалу, за який виконувався запит інформації;
 • Дата отримання - за датою початку та закінчення довільного інтервалу, в межах якого були отриманні документи;
 • Номер - для пошуку документів за номером;
 • Автор - перегляд документів, що створені певним користувачем;
 • Тип - перегляд документів певного типу: Довідка в СЕА ПДВ, Довідка в СЕАРП та СЕ, Довідка про РРО, Інша довідка;
 • Стан обробки - перегляд документів, що знаходяться у роботі, або документів, переміщених до Корзини.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.           Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.10.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

 • Довідник № 105/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 105/2 інших податкових пільг.

2.           Оновлено довідник Причини настання нещасного випадку.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

 • J1203202            Акцизна накладна форми «П»
 • F1203202            Акцизна накладна форми «П»

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

 • IR101001            Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів
 • FR000001           Дані фінансової звітності
 • LR400001           (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.09.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

 • FNDZFR11           Довідка про зміну фінансового результату
 • FNDNKI02           Додаток 3. Довідка про рух незавершених капітальних інвестицій
 • FNDRGD02         Додаток 4. Довідка про рух грошових документів та готівки в касі
 • FNDRVZ02          Додаток 5. Довідка про рух виробничих запасів
 • FNDROZ01          Додаток 7. Довідка про рух основних засобів

ФСС від нещасних випадків

Нова форма:

Додано нову версію бланка, період подання - за потреби:

 • C0104102           Повідомлення про нещасний випадок

Інша звітність

Нова форма:

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 2320/5 від 29.06.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5» додано нову версію бланка, період подання - за потреби, без можливості подачі у електронному вигляді:

 • PD801201           Форма 4. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Для форми:

 • SM100805          Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • реалізовано автоматичне заповнення та контролі значень граф 4 та 6 із значеннями граф 12 та 9 форми SM100307, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року.

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою MOU10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формах:

 • MOU90301        Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства
 • MOU90701        Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою UOP10112, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року, у формах:

 • UOP90801          Інформація за сегментами
 • UOP90301          Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства
 • UOP90502          Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів
 • UOP90601          Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами
 • UOP90701          Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
 • UOP90901          Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

<<< Назад