19.05.2022 17:36 Вийшло оновлення 01.03.065 сервісів FREDO Звіт & FREDO ДокМен – у таблиці реєстру додані колонки Автор та Редактор, додано фіксацію події при виконанні друку документа у Реєстрі електронних документів, оновлення Довідників, змінені Форми.

Завантажити оновлення можна за посиланням – https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.065

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр податкових документів

Для зручності користувачів у таблиці реєстру додано колонки:

 • Автор – містить ім’я користувача, що створив документ;
 • Редактор – ім’я користувача, що вніс останні зміни у документ.

Ці доопрацювання також виконані у модулях:

 • Довідки державних органів – Інформаційна довідка;
 • Облік акцизного податку.

Щоб відобразити або приховати колонки, скористайтеся Конфігуратором таблиці.

На панелі Фільтр поле Користувач змінено на Автор.

Адміністрування

Журнал подій

Додано фіксацію події:

 • при виконанні друку документа у Реєстрі електронних документів із реєстру та з вікна відкритого документа.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Згідно з Законом України № 1928-IX від 02.12.2021 року «Про Державний бюджет України на 2022 рік» із змінами, внесеними згідно із Законами:

 • № 2099-IX від 23.02.2022 р.;
 • № 2118-IX від 03.03.2022 р.;
 • № 2120-IX від 15.03.2022 р.;
 • № 2135-IX від 15.03.2022 р.;
 • № 2218-IX від 21.04.2022 р.

оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни

1. Реалізовано додаткові контролі у формах:

 • J0103203 Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні
 • J0132103 Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік
 • F0103203 Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні
 • F0132103 Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік
 • F0132203 Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

2. Оновлено електронний формат xsd. Встановлено необов'язкове заповнення граф Адреса, Номер державної реєстрації, Дата реєстрації контрольованої іноземної компанії:

 • J1610101 Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі

Звітність НФУ до НБУ

Зміни

Оновлено контролі:

 • CR500002 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

У формі:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
   • реалізовано можливість заповнення даними із форми UOP00310 за допомогою додаткової програми обробки Програми – Перенести дані з UOP00310 у вікні відкритого документа;
   • налаштовано експорт у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки Програми – Експорт в Excel у вікні відкритого документа.

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни

Оновлено контролі у формі:

 • MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни

1. Додано можливість коригування значення рядка 9.2 у разі зміни доходу відповідного періоду минулого року. Автоматичне заповнення рядка 9.2 на підставі даних рядка 9.1 аналогічного звіту за відповідний звітний період минулого року перенесено з програми відкриття у програму створення:

 • UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

2. У графах 3 – 6 форми:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану
   • реалізовано заповнення рядків 7011, 7012, 7021, 7022 значеннями відповідних рядків 3311, 3061, 3341, 3141;
   • додано інформативний контроль на рівність значення рядка 7013 сумі значень рядків 3312, 3313, 3062, 3063;
   • додано інформативний контроль на рівність значення рядка 7023 сумі значень рядків 3142, 3343, 3142, 3143.

УкрАвтоДор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни

Додано нову графу Поточний рік в розшифровці Заборгованість на кінець періоду у формах:

 • UAD10801 Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення
 • UAD10901 Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами

<<< Назад