21.09.2022 11:47 Вийшло оновлення 01.03.075 сервісів FREDO Звіт & FREDO ДокМен – доданий груповий експорт виділених пакетів документів у блоці Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ, реалізована робота з поштовим провайдером Gmail, оновлені Довідники, нові та змінені Форми.

Завантажити оновлення можна за посиланням – https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.075

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Реалізовано можливість групового експорту виділених пакетів документів (у форматі для подачі у контролюючий орган).

Реєстр електронних документів

Відкориговано відображення інформації про підписантів при виконанні друку Універсального документа за допомогою команди головного меню Файл – Друк в PDF.

Шаблони первинних документів

Реалізовано можливість імпорту шаблона, що вже присутній у програмі. Якщо у системі вже існує шаблон з таким самим ідентифікатором, при імпорті буде виведене повідомлення: «Шаблон з таким ідентифікатором вже присутній в системі. Імпортувати шаблон з новим ідентифікатором?». По натисканню кнопки Так буде виконано імпорт шаблона. Імпортованому шаблону буде присвоєно новий ідентифікатор.

Адміністрування

Параметри системи – Електронна пошта

Реалізовано роботу з поштовим провайдером Gmail по протоколу ОAuth 2.0 для прийому і відправки повідомлень у програмі FREDO.

На вкладці налаштувань Електронна пошта доступна опція ОAuth 2.0 за умови, якщо у полі Сервер вказано налаштування для провайдера: imap.gmail.com або pop.gmail.com.

Після встановлення опції ОAuth 2.0 виконується перевірка наявності access token (токен доступу). Якщо access token відсутній, буде запропоновано авторизуватися на сервері поштового провайдера для отримання access token. Після успішного отримання та збереження access token автоматично виконуються налаштування для використання протоколу ОAuth 2.0.

Перевірка наявності access token та його отримання (у разі потреби) також виконується по натисканню кнопки Перевірити з'єднання.

Докладно про налаштування роботи з поштовим провайдером Gmail по протоколу ОAuth 2.0 для прийому і відправки повідомлень дивіться у розділі довідки до програми «Адміністрування – Параметри системи – Електронна пошта».

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. ДПСУ затверджені нові довідники пільг станом на 31.08.2022 року, а саме:

 • Довідник № 110/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 110/2 інших податкових пільг.

2. У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ від 01.09.2022 р., оновлено довідник Рейтинг надійності (K190).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми

1. Додано нову версію бланків, подання – у разі потреби:

 • J1300205 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування за даними органів ДПС
 • J1400205 Витяг з інформаційно-комунікаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
 • F1300205 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування за даними органів ДПС
 • F1400205 Витяг з інформаційно-комунікаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

Надіслати Запит та отримати Витяг за новою версією форм можна у розділі програми Довідки державних органів – Інформаційна довідка.

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 29.07.2022 р. № 225 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження», додано нові форми:

 • J1409101 Рішення/попереднє рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку
 • F1409101 Рішення/попереднє рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку

Форми надходять від ДПС та доступні у розділі Реєстр звітів.

3. Додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • J1307701 Спрямування коштів з єдиного рахунка
 • F1307701 Спрямування коштів з єдиного рахунка

Зміни

Оновлено електронні формати xsd:

 • J1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи
 • F1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

Звітність НФУ до НБУ

Зміни

Оновлено електронні формати xsd:

 • FM2KX001 Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб
 • IR600001 Дані про операції перестрахування
 • IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах
 • IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів
 • IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

Державна служба статистики

Зміни

Доопрацьовано роботу контролів:

 • S0500911 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг
 • S0403513 1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (рік)

Пенсійний фонд

Нова форма

Додано нову форму, початок дії – з 01.09.2022 р., подання – у разі потреби:

 • P9900511 Дод. 1 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни

1. Оновлено зовнішній вигляд форм та шаблон для експорту в Еxcel. Додано колонку «№ з/п»:

 • UAD10101 Розшифровка ряд. 1125 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення
 • UAD10201 Розшифровка ряд. 1130 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за виданими авансами та вжитих заходів з її погашення

2. Додано нові рядки 36 – 41 до Таблиці 1 та оновлено шаблон для експорту в Еxcel:

 • UADTMS01 Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

3. Внесено зміни до розрахунку трансформації з UADBMS01 для рядків 1011, 1012, 1016, 1017, 1405, 1410, 1420, 1520, 1660, за умови, якщо у відповідному періоді створена форма S0100114 з відміткою в полі за міжнародними стандартами фінансової звітності:

 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

4. Внесено зміни до розрахунку трансформації з UADBNS01 для рядків 1011, 1012, 1016, 1017, 1405, 1410, 1420, 1520, 1660, за умови, якщо у відповідному періоді створена форма S0100114 з відміткою в полі за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

<<< Назад